Zorgen over hoge windturbines

10-01-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Het CDA Maassluis maakt zich samen met inwoners zorgen over plannen van de gemeente Rotterdam om drie nieuwe, hoge windturbines te plaatsen aan de overkant van het Scheur, in de volksmond ook Waterweg genoemd. Het plan is om de turbines te plaatsen op de landtong van Rozenburg. Het CDA vraagt het college daarover een zienswijze in te dienen.

De gemeente Rotterdam is voornemens het windpark in Rozenburg uit te breiden met drie windturbines met een tiphoogte van 210 meter. Het CDA Maassluis maakt zich zorgen over de slagschaduw die een windturbine oplevert, de schaduw zou een groot deel van Maassluis overlappen. Daarnaast maakt de partij zich zorgen over de geluidshinder die de turbines kan opleveren.

Bestemmingsplan
Op het gebied van de landtong in Rozenburg geldt een bestemmingsplan waarin de maximale tiphoogte van een windturbine varieert tussen de 120 en 150 meter. Het CDA vraagt het college hierop een reactie te geven en of het toegestaan en wenselijk is dat de geplande molens hoger worden dan maximaal is vastgesteld. De partij vraagt het college voor 1 februari een namens de gemeente Maassluis een zienswijze in te dienen.Gerelateerd