'Generaties verbinden, inspiratie vinden'

12-02-2019 Onderwijs Advertorial

MAASSLUIS - De Tweemaster en IKC De Kindertuin gaan samenwerken. Om de samenwerking officieel te maken, werd op vrijdag 8 februari een contract tussen beide instellingen getekend. Dit werd symbolisch gedaan door IKC-leerling Kay Bell (groep ½) en Tweemasterbewoner meneer De Boode.

Door veranderingen in de samenleving, waarbij het steeds minder vaak voorkomt dat verschillende generaties in één familiehuis wonen en ouderen in verzorgingstehuizen en verpleeghuizen alleen met generatiegenoten wonen, zijn er minder contacten tussen verschillende generaties. IKC De Kindertuin en De Tweemaster gaan door hun samenwerking de generaties in de wijk.

‘Wanneer we kinderen in contact brengen met de ouderen, bevordert dit de levenslust en gezondheid van ouderen. Voor de kinderen biedt dit ook leerzame ervaringen’, vertelt Mary Rütter, teamleider onderbouw van IKC De Kindertuin. ‘Ze komen niet alleen in contact met een andere wereld, ook ontdekken ze dat ze daarin een positieve rol kunnen vervullen.’ Mary Renes, activiteitenbegeleider bij De Tweemaster, vult aan: ‘Samenwerkende generaties ervaren zo nieuwe vormen van verbondenheid. Je beseft dat je elkaar nodig hebt, dat je iets voor elkaar kunt betekenen en dat je onvermoede hulp kunt inschakelen van mensen buiten je eigen kringetje van leeftijdgenoten.’

Het faciliteren van ontmoetingen tussen jong en oud vinden beide partijen dus belangrijk. Om die reden zullen de kinderen van IKC De Kindertuin en De Tweemaster elkaar maandelijks ontmoeten. Steeds weer in een andere vorm. Voorbeelden hiervan zijn dansen, het samen doen van oud-Hollandse spelletjes en samen wandelen en knutselen. Ook zullen de kinderen zo nu en dan optreden voor de bewoners van De Tweemaster. Groep 8 zal bijvoorbeeld de liedjes van de eindmusical opvoeren voor dit speciale publiek. De Tweemaster en IKC De Kindertuin verheugen zich op een lange en constructieve samenwerking.

Gerelateerd