Kwartetspel 'recycling in Maassluis' overhandigd aan wethouder

11-05-2022 Onderwijs Redactie

Leerlingen van IKC de Kindertuin overhandigen Fred Voskamp het afvalkwartet (Foto: Roel Dijkstra Fotografie)

MAASSLUIS - Door groep 6 van IKC De Kindertuin is het ‘Kwartetspel; recycling in Maassluis’ overhandigd aan wethouder Fred Voskamp op maandag 9 mei. Het kwartetspel is onderdeel van een lespakket voor basisonderwijs. Kathie diStefano van Stichting Lawine legde de werking van het kwartetspel uit aan de leerlingen.

Met het kwartetspel worden leerlingen bewust van het feit dat ons afval voor een groot gedeelte bestaat uit grondstoffen en een klein gedeelte restafval. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs in welke bakken ons afval thuishoort. De gemeente streeft naar minder restafval en een betere afvalscheiding en is daarom een samenwerking aangegaan met de stichting.Gerelateerd