Nieuwe naam voor Centrale Opvang Maassluis

16-06-2017 Onderwijs Redactie

MAASSLUIS - De Centrale Opvang Maassluis krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo: De Diamant – taalstart voor het basisonderwijs. De nieuwe logo’s van De Diamant en van SBO De Parasol die beide zijn gevestigd in het schoolgebouw aan de Richard Hollaan 2 in Maassluis, worden op woensdag 21 juni feestelijk onthuld. Bij De Diamant krijgen kinderen die nieuwkomer in Nederland zijn en/of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, een taalstart voor het basisonderwijs. Zij blijven gemiddeld een jaar bij De Diamant en volgen daar een intensief taalprogramma.

Taalstart voor het basisonderwijs
“De naam Centrale Opvang Maassluis paste niet goed bij wat we doen in onze school’ vertelt Frea van der Weck, coördinator van De Diamant. ‘’Mensen dachten dat we opvang boden. We hebben voor de nieuwe naam gekozen omdat we vinden dat ieder kind als een diamant is, een kostbaar iets dat kan schitteren en dat veel facetten heeft. De Diamant biedt voor kinderen een taalstart in het basisonderwijs; de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Er is ook aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Je kunt je voorstellen dat kinderen die uit een oorlogsgebied
gevlucht zijn, nog wel het een en ander te verwerken hebben. Bij De Diamant bieden we een veilige omgeving. We werken veel samen met een gezinsspecialist van Minters en met het Centrum voor Jeugd en Gezin. In kleine groepen van maximaal 15 kinderen begeleiden we kinderen om de
Nederlandse taal voldoende te beheersen voor een goede start op de basisschool.”

Samen met ouders
Het team van De Diamant betrekt ouders nadrukkelijk bij de school en bij het taalonderwijs van hun kind. Moeders kunnen bij De Diamant een Nederlandse taalcursus volgen van Stichting Aanzet. Er worden regelmatig ouderbijeenkomsten over onderwijs en opvoeding georganiseerd. Ouders van verschillende culturen ontmoeten elkaar; dat levert soms verrassende inzichten op.

Doorgaande lijn
De Diamant is een samenwerkingsverband van de gemeente Maassluis en de schoolbesturen UN1EK opvang en onderwijs, Wijzer in onderwijs en opvang, Floréo en Monton. In samenwerking met De Globe in Vlaardingen en de Centrale Opvang Nieuwkomers in Schiedam wordt een
meerjarenbeleidsplan opgesteld.

“We willen kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in een doorgaande lijn naar de basisscholen in onze gemeenten. Gedurende het jaar bij De Diamant is er al overleg met de IB’er of leerkracht van de basisschool waar een kind naar doorstroomt. Tijdens een warme overdracht bespreken we specifieke aandachtspunten met de leerkracht van de basisschool. Als een kind op de basisschool geplaatst is, houden we contact. Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat kinderen hun taalachterstand helemaal hebben ingelopen en zij zonder extra hulp en begeleiding kunnen meedraaien in het lesprogramma op school.”Gerelateerd