Peuteropvang bij alle basisscholen in Maassluis

24-04-2018 Onderwijs Redactie

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zullen er naast het bestaande aanbod nog diverse extra locaties voor peuteropvang in Maasluis worden gerealiseerd. Aan alle basisscholen in Maassluis is dan een locatie voor peuteropvang verbonden. Hiermee wordt een soepele overgang naar de basisschool mogelijk gemaakt. Drie peuterlocaties blijven zelfstandig opereren.

In Maassluis bieden kinderdagverblijven en peuteropvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan voor peuters van 2 tot 4 jaar. Zo worden peuters spelenderwijs, met ontwikkelingsgerichte activiteiten, voorbereid op het basisonderwijs.

Overstappen mogelijk
Na de zomervakantie hebben ouders de mogelijkheid om hun peuters over te plaatsen naar een andere locatie voor peuteropvang. Ouders/ verzorgers die al weten welke basisschool hun kind later gaat bezoeken, kunnen dan al kiezen voor een peuteropvang die verbonden is aan die school.

De koppeling met de gewenste basisschool is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. Ouders/verzorgers kunnen ook kiezen voor een zelfstandige peuteropvanglocatie.

Meer informatie
Meer informatie over locaties voor peuteropvang, de openingstijden, kosten en inschrijving is te vinden op de websites van:
- UN1EK onderwijs en opvang, www.un1ek.nl
- Wijzer in Onderwijs en Opvang, www.wijzer.nu
- Christelijke kinderopvang TikTak, www.christelijkekinderopvangtiktak.nl
- Peuterspeelzaal TinTin, www.tintin-psz.nl 

Gerelateerd