Scholen moeten pesten tegen gaan!

16-06-2020 Onderwijs Herman Stel

Jaren geleden al steunde de Tweede Kamer bij meerderheid de toen nieuwe wetgeving omtrent het tegengaan van pesten. Die wetgeving gaat behoorlijk ver. De scholen moeten een actief anti-pestbeleid hebben. Elke school moet een methode aanschaffen, waarmee het pesten wordt bestreden en de scholen moeten een contactpersoon aanstellen, die als aanspreekpunt kan dienen. Daarnaast moeten scholen ook alle incidenten gaan registreren en actief dossiers gaan opbouwen. En dat moeten scholen natuurlijk wel weer budgetneutraal doen.

Is dit nu schokkend? Nee. Eigenlijk helemaal niet. Scholen zijn al twintig jaar bezig met anti-pestbeleid. Er is bij mijn weten geen school in ons land, waar geen pestprotocol is. Elke school heeft een vertrouwens-contactpersoon. Elk bestuur heeft een vertrouwenspersoon. De meeste scholen hebben al lang een methode in gebruik voor de sociaal-emotionele opvoeding en in bijna al die methoden is een registratie- en leerlingvolgsysteem opgenomen. Dus waar hebben we het nu eigenlijk over? Wat wil de politiek nu eigenlijk bereiken met dit soort symboolpolitiek? Ik kan het alleen maar verklaren vanuit het Bijbelse 'handen wassen in onschuld'. Leg de verantwoordelijkheid maar bij de scholen. Dan ben je er weer vanaf.

Wat er overigens nog steevast ontbreekt in de wetgeving is de rol van de ouders. Er blijft zo langzamerhand helemaal geen rol meer over voor de ouders. Maar als dat de toekomst is, dan wil ik die invloed van de ouders ook helemaal niet meer merken! Die verprutsen het immers volgens de politici toch altijd! Dus... kindje geboren snel naar de kinderdagopvang en daar begint de opvoeding. Op naar de staatsopvoeding!

Als laatste vind ik het nogal flauw van de politiek dat zij ook wil dat scholen het digitaal pesten en het misbruik van de social-media aanpakken. Hoe en met welke technische middelen? Ja, dat weet niemand natuurlijk. Misschien moeten we het net zo aanpakken als het drankgebruik van jongeren. Computers, smartphones, tablets, enz. mogen alleen gebruikt worden als je ouder bent dan 18 jaar! Voilà! Opgelost.

Het zijn zo maar wat gedachten. De volgende keer moet ik maar eens een stukje schrijven over hoe het onderwijs alle vormen van discriminatie gaat oplossen. Ik ben nu toch net lekker bezig.Gerelateerd