Veel belangstelling voor workshopprogramma Computerclub

28-08-2017 Onderwijs Redactie

Het is bij de Senioren Computerclub Koningshof (SCK) een traditie geworden om bij de opening van het nieuwe seizoen een presentatie te geven van het nieuwe workshopprogramma. Ruim 100 belangstellenden waren hiervoor op vrijdagmiddag 25 augustus jl. naar Theater Koningshof gekomen.

Voor het seizoen 2017/2018 zijn door de SCK 30 workshops geprogrammeerd. Hiervan zijn dit seizoen 8 nieuwe workshops in het programma opgenomen. De te geven workshops werden met groot enthousiasme door de vrijwillige docenten gepresenteerd. Er konden tijdens de presentatie vragen worden gesteld en daar werd dan ook goed gebruik van gemaakt. Onder de belangstellenden waren ook veel niet-leden die na de presentatie onder de indruk waren van het grote aanbod van workshops. “Het is verheugend te constateren dat er onder de senioren van Maassluis en omgeving veel interesse bestaat voor het leren omgaan met computers, tablets en smartphones en als bestuur van de SCK zullen wij dit dan ook in de toekomst met enthousiasme blijven stimuleren”, aldus voorzitter Inge Krijgsman.

Meer informatie over de SCK kunt u vinden op de website www.sckmaassluis.nl

Gerelateerd
Reacties