'Zorg voor inspraak en tegenspraak in Coronatijd'

23-04-2020 Politiek Redactie

Mara van Waveren


MAASSLUIS - Maassluis doet er goed aan enkele maatregelen te nemen om inspreek en tegenmacht te waarborgen in de Coronacrisis.

Dat stelt stichting Lobby Lokaal, die daarover een brief stuurde aan de raad en het college. "Voor de democratie is het belangrijk dat u als gemeenteraadslid kaders kunt blijven stellen voor uw college en het beleid kunt blijven controleren. Om uw werk als volksvertegenwoordiger zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen is het daarbij belangrijk om bereikbaar en toegankelijk te blijven voor inwoners in uw gemeente."

Daarom permitteert Lobby Lokaal zich de vrijheid enkele tips te geven: regel de toegankelijkheid van vergaderingen voor burgers, door helder te zijn over procedures, snel weer  inspreken mogelijk te maken, te zoeken naar andere vormen van inspraak, uitnodigend te zijn voor burgers, en stimulerend en onderzoek het verloop van besluitvorming en inspraak.

"Om als burger(lobbyist) van je te laten horen, is lang niet zo makkelijk. Zeker niet wanneer bijna alle fysieke momenten van besluitvorming door de Coronacrisis worden afgezegd en/of niet meer toegankelijk zijn voor publiek. Wij zouden u willen vragen om in uw overwegingen over ‘online vergaderen’ aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor burgers."

Dus is het nu zaak om de burger duidelijk te maken wie, wanneer bepaalt op welke manier beleidsstukken behandeld zullen worden. "Verschaf ook duidelijkheid over
beleidsstukken die in deze tijd worden uitgesteld. Maak dus toegankelijk inzichtelijk hoe het beleidsproces en de beleidscyclus eruit ziet en geef daarbij steeds aan hoe
en wanneer er gereageerd kan worden."

Juist als de gekende manieren van inspraak niet langer gelden, is het het moment om te experimenteren met nieuwe vormen, aldus Lobby Lokaal. "Niet iedereen beschikt over dezelfde taalvaardigheid en is in staat om zijn of haar verhaal op schrift over te dragen." Je zou gebruik kunnen maken van 'verschillende audiovisuele middelen', aldus de stichting. "Denk niet alleen aan een ‘live laptop verbinding’, maar ook aan voorzieningen voor het insturen van videoboodschappen, filmmateriaal of een kleine presentatie."

Het zou ook interessant zijn om te onderzoeken waarom mensen zich wel of niet wenden tot de gemeente, aldus Lobby Lokaal. Welke groepen burgers laten op welke
manier van zich horen op welke onderwerpen? En hoe kijken ze daarop terug.

Stichting Lobby Lokaal is opgericht om burgers te ondersteunen bij het behartigen van hun belangen. "Ons hart gaat sneller kloppen van een idee dat nog niet past in gemeentelijk beleid of een idee dat in strijd is met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening van het beleid moet komen", aldus directeur Mara van Waveren. "Juist dit ongevraagde advies, die tegenmacht, ondersteunen wij met Lobby Lokaal."Gerelateerd