Begroting 2021-2024 unaniem aangenomen

04-11-2020 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De gemeenteraad van Maassluis heeft de begroting 2021-2024 unaniem aangenomen. Voordat het tot die stemming werden er in totaal 16 moties ingediend, waarvan er 11 zijn aangenomen.

De vier moties die raadsbreed zijn aangenomen, gaan over het ontwikkelen van een leegstandsbeleid, een korting op  precariobelasting voor (horeca)ondernemers, het sneller vernieuwen van de binnensportaccommodaties en een nieuwe uitvoeringsnota WMO maatwerkvoorzieningen.

De gemeente geeft in 2021 meer dan 90 miljoen euro uit. Dat geldt gaat onder andere naar een snelfietsroute, nieuwbouw van de sportzaal aan de Sportlaan en onderhoud van bruggen, wegen en kademuren.

Er moet ook bezuinigd worden. Zo wordt onder andere het schoolzwemmen afgebouwd en wordt de huur van sportaccommodaties verhoogd.Gerelateerd