CDA bezorgd om mogelijk verdwijnen VMBO-TL

23-12-2017 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Het CDA Maassluis ziet de ontwikkeling van een school voor MAVO onderwijs als een waardevolle toevoeging, maar is tegelijkertijd bezorgd. De komst van een MAVO zou op termijn betekenen dat de theoretische leerweg op het VMBO Maassluis wordt opgeheven. De partij stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het CDA Maassluis is bezorgd dat een komst van een MAVO onder aansturing van het Lentiz Reviuslyceum van invloed zal zijn op het leerlingenaantal van het Lentiz VMBO aan het Kastanjedal. Het CDA vindt het behoud van een stevige basis- en beroepsgerichte leerweg binnen Maassluiva 'van groot belang' en vraagt daarom of het college op de hoogte is van deze plannen en of het college al in gesprek is met de verschillende schoolbesturen.

De partij gaat ook in op de huisvesting van de nieuw op te zetten MAVO en vraagt het college in gesprek te gaan met het schoolbestuur over hoe zij de huisvesting willen vormgeven. Hierbij vraagt het CDA ook de mogelijkheden met het schoolbestuur te bespreken om tot nieuwbouw op een aparte locatie te komen.

Ten slotte vraagt de partij of het college op basis van de schooladviezen op de basisschool een analyse maakt waar de Maassluise basisschoolleerlingen naar toe gaan en of het CDA deze analyse kunnen ontvangen. Zo niet, vraagt het CDA of een dergelijke analyse kan helpen om inzicht te krijgen waar met de onderwijsinstellingen in overleg moet worden gegaan.

Gerelateerd
Reacties