CDA Maassluis stelt vragen over bewonersinteractie

23-01-2020 Politiek Redactie


MAASSLUIS – Hoe is de interactie tussen inwoners en de ambtelijke organisatie, die in het gebiedsoverleg als vanzelf aanwezig was, nu vormgegeven? Dat is één van de schriftelijke vragen die het CDA Maassluis stelt aan het college van burgemeester en wethouders.

In het verleden vonden er regelmatig een gebiedsoverleggen plaats in Maassluis waar inwoners van de verschillende wijken budget konden krijgen voor bijzondere leefbaarheidsprojecten. CDA Maassluis: ,,Er is in de vorige raadsperiode meerdere keren gesproken over het vervolg. Er is een projectgroep bewonersinitiatieven opgericht, die aanvragen voor bijdragen in het kader van leefbaarheid behandelt. In 2017 is er een gebiedsoverleg geweest waarin de wijkdeals besproken zijn.”

,,De gebiedsoverleggen vormden een mogelijkheid tot directe interactie met bewoners, niet gehangen aan projecten als een wijkdeal, maar meer over de gang van zaken van alledag in de wijk,” zo stelt de fractie van het CDA Maassluis. ,,De interactie is door bewoners altijd gewaardeerd door de directe lijn die er was. Hoe is de interactie tussen inwoners en ambtelijke organisatie, die in het gebiedsoverleg als
vanzelf aanwezig was, nu vormgegeven?”

Daarnaast wil de partij van het college weten wat de afspraken zijn voor overleg met de bewonersvertegenwoordigingen over leefbaarheid en hoe deze contacten verlopen. Tenslotte werpt het CDA ook de vraag op of woningcorporatie Maasdelta een bijdrage levert aan de projectgroep bewonersinitiatieven of wijkdeals omdat de corporatie in het verleden een financiële bijdrage leverde aan het gebiedsoverleg.Gerelateerd