CDA Maassluis stelt vragen over informatieplicht energiebesparende maatregelen

08-03-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Voor bedrijven en instellingen komt er naast een energiebesparingsplicht een informatieplicht. Dat betekent dat bedrijven en instellingen uiterlijk 1 juli bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder zij hebben genomen. Het CDA Maassluis stelt naar aanleiding van dit veranderde 'Activiteitenbesluit milieubeheer' schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het CDA Maassluis stelt dat de gemeente een rol heeft in deze wetgeving omdat het bevoegd gezag ligt bij de instantie die de omgevingsvergunning afgeeft. Het CDA wil allereerst van het college weten in hoeverre de gemeente zelf dient te rapporteren over de toegepaste energiebesparingsmaatregelen voor de panden in eigendom van de gemeente en of de gemeente een planning heeft om de wettelijke datum van 1 juli te halen. Ook wil de partij weten wat de huidige status is. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken om energiebesparende maatregelen te nemen.

Vervolgens rijst de vraag of de gemeente in beeld heeft hoeveel bedrijven en instellingen in Maassluis gevestigd die moeten voldoen aan de informatieplicht. ,,De meldingsplicht is bij veel bedrijven en instellingen nog onbekend," stelt CDA Maassluis. ,,Op welke wijze worden bedrijven benaderd dan wel voorgelicht?" Ten slotte vraagt de partij op welke wijze de gemeente Maassluis denkt haar handhavende rol te gaan vormgeven.

 Gerelateerd