College B&W wil €160.000 bijdragen aan ‘Kerstfeest in de Stad’

12-10-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis wil €160.000 bijdragen een het EO-televisieprogramma ‘Kerstfeest in de Stad’. Dat blijkt uit een informatiebrief van het college aan de gemeenteraad. €90.000 daarvan zou uit de algemene middelen moeten komen en €70.000 uit het restant ‘Stimuleringsgelden Gezond in de Stad’, waarvan €53.000 uit de reserve Wmo en jeugd.

‘Kerstfeest in de Stad’ is een kerstuitzending van de EO en snijdt het thema ‘strijd tegen eenzaamheid’ aan. Het programma wordt zondag 8 december opgenomen op het Kerkplein op Schanseiland. Volgens het college zet het televisieprogramma ‘Maassluis op de kaart’ en zorgt het voor ‘verbinding in de stad en creëert het een mogelijkheid om het thema eenzaamheid onder de aandacht te brengen bij inwoners, bedrijven en instellingen’.

Kosten
Voor niks gaat de zon op en daarom vraagt de publieke omroep bijdragen van het Leger des Heils en de gastgemeente. ,,De gemeente ondersteunt deze productie door een backstagelocatie ter beschikking te stellen, een verkeersplan op te stellen en benodigde verkeersmaatregelen te nemen,’’ informeert het college de gemeente raad. ,,De bijdrage van de gastgemeente is €110.000 en de eigen kosten voor huur locatie, een verkeersplan en verkeersmaatregelen zijn begroot op €15.000. De productiekosten komen daarmee op €125.000.’’ Daarnaast wil de gemeente bijdragen aan het verspreiden van een glossy magazine (€20.000) en vraagt de gemeente ondersteuning van een evenementenbureau (€15.000).

Dekking
Het college wil €70.000 bijdragen vanuit het restant ‘Stimuleringsgelden Gezond in de Stad’. ,,Dit brede stimuleringsprogramma is in de afgelopen jaren onder meer ingezet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. In de afgelopen jaren zijn de Gidsmiddelen niet ten volle besteed, het resterend Gidsbudget is in de reserve Wmo en Jeuugd gestort. Deze reserve bestaat uit een bedrag van €53.000. Daarnaast is in 2019 vanuit het Gidsbudget nog €17.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze €70.000 in te zetten als dekking voor ‘Kerstfeest in de Stad’.”

,,De totale incidentele last voor 2019 bedraagt €160.000. Voor het resterende deel van €90.000 wordt voorgesteld om deze ten laste te brengen van de algemene middelen.”

Gemeenteraadsvergadering
Het raadsvoorstel wordt dinsdag 15 oktober ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Maassluis.Gerelateerd