College: ‘Albert Schweitzerdreef niet verkeersonveilig’

10-09-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De Albert Schweitzerdreef valt niet onder de locaties in Maassluis die verkeersonveilig zijn. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van het VSP. ,,Dat neemt echter niet weg dat verkeersdeelnemers zich er wel onveilig kunnen voelen.’’

,,Wanneer zal de situatie aan de Dr. Albert Schweitzerdreef worden verbeterd middels een zebrapad volgens de eerder duidelijke gedaan toezegging op 19 december 2017?’’ Dat was één van de vragen van de fractie van de VSP aan het Maassluise college van burgemeester en wethouders. Het college laat nu weten het met de partij ‘eens te zijn dat 20 maanden hiervoor te lang is’: ,,Het ontbreken van voldoende personele capaciteit en continuïteit hebben hierin helaas een rol gespeeld.’’

Niet verkeersonveilig

Het college is het echter niet met de VSP-fractie eens dat de Albert Schweitzerdreef ten hoogte van het MSV-complex nog altijd een onveilige situatie is. Maassluis kent volgens het college namelijk geen black spots, locaties waar gedurende vijf jaar tien ongevallen of in drie jaar zes letselongevallen hebben plaatsgevonden. ,,Wel zijn er locaties waar gemiddeld meer ongevallen plaatsvinden dan elders, zogenaamde verkeersongevallenconcentraties. De Albert Schweitzerdreef is geen verkeersongevallenconcentratie en objectief gezien dus niet verkeersonveilig.’’

,,Dat neemt echter niet weg dat verkeersdeelnemers zich er wel onveilig kunnen voelen,’’ vervolgt het college. ,,Het betreft dan subjectieve onveiligheid welke verbeterd moet worden. Om het oversteken op de Albert Schweitzerdreef voor langzaam verkeer structureel te verbeteren, moeten maatregelen genomen worden die verder gaan dan alleen het aanbrengen van zebramarkering.’’

Aanpassingen


Het college meldt een maatregel te willen nemen die tegelijkertijd de snelheid van het autoverkeer remt en ook de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer verbetert. ,,Daarvoor zijn fysieke aanpassingen noodzakelijk, die in het actieplan verkeersveiligheid worden voorgesteld. Voorstel is om deze maatregel te treffen op de centraal gelegen kruising van de Albert Schweitzerdreef en de Stadsmolen. Door de centrale ligging is de maatregel voor het hele gebied ten westen van de Albert Schweitzerdreef van waarde.’’

Het college meldt verder dat het actieplan verkeersveiligheid is afgerond. ,,Na vaststelling kunnen de voorgestelde maatregelen, conform de planning in het actieplan worden uitgevoerd. Het actieplan verkeersveiligheid zal gelijktijdig met de beantwoording van deze schriftelijke vragen in besluitvorming worden gebracht.’’

 Gerelateerd