College: ‘Instellen duurzaamheidsraad geen doel op zich’

13-09-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Het instellen van een duurzaamheidsraad Maassluis is geen doel op zich. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van GroenLinks Maassluis. De partij liet eerder door schriftelijke vragen te stellen weten ‘verbijsterd’ te zijn dat er geen duurzaamheidsraad wordt geïnstalleerd.

Het college informeerde de gemeenteraad door middel van een brief eerder geen duurzaamheidsraad Maassluis in te stellen. Er zou een teruglopende interesse zijn in het deelnemen aan bestaande raden en de raden zouden geen goede afspiegeling van de samenleving zijn. GroenLinks wilde onder andere van het college weten waarom deze constateringen ook zouden gelden voor de duurzaamheidsraad.

Adviesraden

,,De huidige opzet van de adviesraden vraagt veel tijd, kennis en ervaring van de leden,’’ antwoordt het college. ,,Om die reden is het niet eenvoudig om voldoende leden te vinden om plaats te nemen in adviesraden waarbij de samenstelling ook een goede doorsnede van de samenleving vertegenwoordigt. Dit geldt voor de bestaande adviesraden en zal niet anders zijn voor een adviesraad Duurzaamheid. Het college vindt het juist van belang dat alle inwoners van Maassluis de mogelijkheid krijgen om mee te denken en hun mening te delen over duurzaamheidsvraagstukken, op een manier die bij hen past.’’

Daarnaast vroeg GroenLinks hoeveel mensen zijn benaderd en hoe het college is geïnformeerd over dit onderwerp. ,,Het college heeft een interactieve bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van deze motie. Bij de bijeenkomst waren 21 personen aanwezig. Naar aanleiding van de bijeenkomst heeft het college geconstateerd dat er onvoldoende belangstelling is vanuit de inwoners om deel te nemen aan een duurzaamheidsraad.’’

Aanpak

,,Het college is van mening dat het instellen van een duurzaamheidsraad geen doel op zich is, maar een van de middelen zou kunnen zijn om beleidsparticipatie vorm te geven,’’ schrijft het college op de vraag hoe motie 12 ‘Duurzaamheid 2.0’ als afgedaan beschouwd kan worden. Het college kiest voor een andere aanpak. ,,Allereerst zijn we gestart met ‘Alles wat je doet telt’, een communicatie-aanpak waarbij verschillende aspecten van duurzaamheid wordt belicht. Daarnaast zal er op de Furieade een stand van de gemeente staan waar verschillende aspecten van duurzaamheid aan bod zullen komen. Verder zullen inwoners regelmatig gericht bevraagd worden over onderwerpen in het kader van het thema duurzaamheid middels digitale enquêtes via het Kenniscentrum MVS. Wanneer het thema erom vraagt zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden.’’Gerelateerd