College: Wetten moeten worden nageleefd, dus ook het ‘boerkaverbod’

20-09-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Bij overtreding van wetten en regelgeving, dus ook het zogenoemde ‘Boerkaverbod’, wordt handhavend opgetreden, dat meldt het college van burgemeester en wethouders na schriftelijke vragen van Forum voor Maassluis.

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, in de volksmond ook wel het ‘ Boerkaverbod’ genoemd, is vanaf 1 augustus van kracht en verbiedt het dragen van bijvoorbeeld een integraalhelm, bivakmuts of boerka in openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, overheidsgebouwen, scholen en het openbaar vervoer. Forum voor Maassluis riep het gemeentebestuur middels schriftelijke vragen op het boerkaverbod te handhaven.

,,Wetten en regelgeving moeten worden nageleefd, door eenieder,’’ reageert het Maassluise college hierop. ,,Bij overtreding wordt handhavend opgetreden zonder onderscheid tussen actief of passief handelen.’’ Ook de politie zal volgens het college optreden. ,,De Nationale Politie heeft in verband met deze wet een handelingskader opgesteld. Aan de hand hiervan zullen zij (handhavend) optreden. Ook hierbij geldt dat er geen sprake is van actief of passief handelen; een wet moet worden nageleefd. Als dat niet het geval is, zal er worden opgetreden.’’

Forum voor Maassluis vroeg het college of het met de partij eens is dat ‘onze rechtstaat in gevaar komt wanneer deze wet niet actief gehandhaafd wordt.’ Dat is volgens het college niet het geval. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat de veiligheid in Maassluis in het geding is, of was, doordat mensen niet altijd herkenbaar waren voor identificatie. Wij zijn dan ook van mening dat de nieuwe wet hierin geen verschil zal maken.’’Gerelateerd