CU: Hoe zit het met bodemstabiliteit Maassluis?

22-08-2017 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Christen Unie vraagt het college of de ontwikkeling rond de gaswinning in de omgeving van Maasdijk en andere ontwikkelingen gevolgend hebben voor de bodemstabiliteit in Maassluis.

Het Staatstoezicht op de Mjinen heeft de NM opgeroepen de gaswinning in Maasdijk te staken vanwege onrechtmatige overproductie. Christen Unie wil van het college weten of de gevolgen van de gaswinning op de Gaaglocatie (zoals bodemdaling en - stabiliteit) gemonitord worden in Maassluis. Daarnaast vraagt de partij wat de huidige stand van zaken is van de productie in Maasdijk en welke acties het college gaat ondernemen om ongewenste ontwikkelingen voor Maassluis tegen te gaan.

Proefboring Maasland
Daarnaast vraagt Christen Unie het college wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot de door NAM gewenste proefboring in Maasland. De partij zou graag wten of er informatie bekend is over de bodemdaling in maassluis van 1980 tot nu door gaswinning vanuit de Gaaglocatie.

Blankenburgtunnel
De Christen Unie vraag het college bovendien of de aanleg van de Blankenburgtunnel invloed heeft op de bodemstabiliteit in Maassluis.

Gerelateerd