D66 maakt zich zorgen over gevolgen gaswinning

12-02-2015 Politiek Maurice Verschuur

Nieuwe gaswinlocatie langs de A20 in Maasland.

MAASSLUIS - De D66-fractie zegt zich zorgen te maken over het voornemen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de gaswinning bij Coldenhove uit te breiden en een nieuwe locatie te openen langs de A20 aan de kant van Maasland, ter hoogte van Lely. D66 heeft hierom schriftelijk vragen gesteld aan het Maassluise college van b en w.

De fractie schrijft: “De kans op bodemdaling en bevingen zijn groot bij gaswinning in de bodem van Midden-Delfland en Maassluis, zoals in Groningen is gebleken. De kans dat Maassluis hier in de toekomst mee te maken krijgt is eveneens groot. Wij hebben vernomen dat ook het Hoogheemraadschap van Delfland hier kritisch tegenover staat.” De gevolgen van extra gaswinning via nieuwe putten kan volgens D66 van invloed zijn op de bestaande woningen in Maassluis, maar ook op de nieuw te bouwen woningen in de Dijkpolder en vraagt aan het college of hiermee rekening wordt gehouden.

Het risico wordt volgens de D66 vergroot door de techniek ‘fracken’. Onder hoge druk wordt water en een klein deel chemicaliën in de ondergrondse gesteente gespoten. Doormiddel van kleine explosies ontstaan er kleine scheurtjes in het gesteente waaruit gas kan worden gewonnen. D66 maakt zich zorgen over mogelijk bodemverontreiniging. 

Voor de nieuwe gaswinning moet een milieueffectrapportage (MER) gemaakt worden. De fractie vraagt aan het college van b en w of deze al gestart is en of het college hierbij betrokken is. De minister van economische zaken heeft de gemeente Midden-Delfland verzocht om mee te werken aan de activiteiten. D66 wil weten of dit ook aan Maassluis is gevraagd. Tot slot vindt de fractie het vreemd dat de inwoners van de gemeente Midden- Delfland over de voorgenomen activiteiten van de NAM wel worden geïnformeerd via inloopavonden en de inwoners van Maassluis niet.

De NAM zegt op hun website over verzakkingen door de nieuwe locatie in Maasland het volgende: “Het aardoppervlak zakt in in de vorm van een platte schaal met een doorsnede van een paar kilometer. De totale bodemdaling veroorzaakt door dit gasveld en naburige gasvelden bedraagt, volgens het lage scenario, minder dan 8 cm. In het hoge scenario is dit minder dan 10 cm.” Dit is een geleidelijk proces dat tientallen jaren duurt. De NAM zegt verder dat ervaring in West-Nederland leert dat hierdoor geen schade aan gebouwen wordt veroorzaakt, maar het kan wel gevolgen hebben voor de waterhuishouding. Daarom wordt er altijd overleg gevoerd met de waterschappen.

Volgens de NAM is het in Zuid-Holland seismisch erg rustig en zijn geen aardbevingen als gevolg van gaswinning geweest. De kans op aardbevingen door gaswinning uit kleine velden is klein. De volumes zijn vele malen kleiner dan het Groningen-veld en de samenstelling van de ondergrond is anders.

Het CDA in Maassluis heeft in september al vragen gesteld over de locatie Coldenhove. Deze week hebben ook de VVD en Mijn Partij in Midden-Delfland hun vraagtekens gezet bij de voornemens van de NAM.Gerelateerd