D66 Maassluis: Gevolgen voor woningbouw door stikstofproblematiek?

02-09-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Eind mei heeft de Raad van State een streep gezet door het Nederlandse stikstofbeleid (PAS).  Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is volgens de Raad van State in strijd met de Europese wet en daarom ongeldig, een uitspraak met gevolgen voor woningbouwprojecten, veehouderijen, wegenbouw en industrie. D66 Maassluis stelt naar aanleiding van deze uitspraak schriftelijke vragen aan het Maassluise college van burgemeester en wethouders.

D66 Maassluis wil allereerst weten of het college op de hoogte is van dit bericht. Daarnaast stelt de partij de vraag of het college kan aangeven welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft  voor woningbouwprojecten in Maassluis en welke vergunningen de laatste twee jaar niet hadden mogen verleend voor woningbouw in Maassluis. D66 Maassluis: ,,Welke maatregelen neemt u om vertraging van de woningbouw in Maassluis te voorkomen?’’

Momenteel onderzoekt het ‘adviescollege Stikstofproblematiek’ hoe om te gaan met de vergunningverlening. D66 Maassluis vraagt het Maassluise college wat de laatste stand van zaken is omtrent het werk van dit adviescollege. Ten slotte wil de partij weten welke stappen de gemeente Maassluis neemt om de CO2-uitstoot in de stad te verminderen.Gerelateerd