Financieel perspectief Maassluis laat ‘totaal ander beeld zien’

06-04-2020 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De financiële situatie van de gemeente Maassluis ziet er een stuk minder rooskleurig uit dan een aantal maanden geleden, meldt het Maassluise college in een raadsinformatiebrief. Liet de meerjarenbegroting eerder een positief begrotingssaldo zien, gaan de cijfers in 2024 nu naar €1,7 miljoen in de min. ,,We concluderen dat er flink wat werk moet worden verzet om een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren.”

Volgens het college heeft vooral de oplopende tekorten in het sociaal domein, de onzekere kosten voor jeugdhulp, de invoering van de omgevingswet en een tekort op het leerlingenvervoer een groot effect op het financieel perspectief. Daarnaast dreigen een aantal inkomstenbronnen weg te vallen. Zo is het onduidelijk of de gemeente na 2022 nog een vergoeding van Stedin krijgt omdat gemeenten vanaf dat moment geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutbedrijven exploiteren. Bovendien kunnen er met de invoering van de omgevingswet minder bouwleges geïnd worden. Daarnaast zijn ook de geraamde aanvragen voor paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten lager dan begroot.

Het college gaat in ieder geval de eerder ingeboekte bezuinigingen doorvoeren. ,,De beschreven ontwikkelingen hebben geleid tot een forse verslechtering van het perspectief. Het college is daarom van mening dat een heroverweging van de reeds vastgestelde ombuigingen geen reële optie is.”

 

 

 Gerelateerd