Forum giftig over gifgrond

09-06-2020 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Voor de komende nieuwbouwwijk De Kade wordt de grond bouwrijp gemaakt. Die grond is verontreinigd, maar die wordt gesaneerd en dan komt er een leeflaag van 1.20 meter op. Dat is althans de bedoeling, maar Forum voor Maassluis is er niet van overtuigd dat dit allemaal goed verloopt. Al eerder stelde de partij er vragen over en daar kwamen er nog wat bij deze week, nadat er zelf polshoogte was genomen op locatie.

De bodem is sterk verontreinigd met verschillende schadelijke metalen, zoals cadmium, chroom, zink en koper en ook is het grondwater vervuild door minerale olie. Tenslotte is er op het terrein asbest aanwezig. Dat is fors, maar dat komt allemaal goed, zo verzekerde de gemeente eerder. Onder toezicht van onder meer de DCMR wordt het saneringsplan uitgevoerd. Maar daarvan is Forum voor Maassluis niet zo zeker. ,,Nu zijn wij meerder malen op de locatie wezen kijken maar ons is niet gebleken dat DCMR ooit aanwezig was’’, aldus de fractie van Forum voor Maassluis. ,,Kunt u ons – omdat men toch al geruime tijd daar bezig is - wat meer over vertellen? Het kan natuurlijk altijd dat wij op verkeerde moment aanwezig zijn geweest.’’

Over het afgraven van de verontreinigde grond en het storten van een leeflaag van 1.20 meter heeft de fractie ook de nodige vragen: ,,Wij hebben gezien dat in bepaalde gevallen de grond circa 60 cm wordt afgegraven en dat er daarna binnen hele korte tijd zand overheen is gegaan. Hoe verklaart u dit met het toegezegde toezicht?’’

Verder stelt Forum nog meer vragen over aanwezige betonnen bakken met verontreinigde vloeistof, dode vissen en of er ook nog iemand van de gemeente aanwezig is om toezicht te houden. Op de antwoorden moet nog even gewacht, maar de fractie zegt te willen voorkomen dat er over 20 jaar opnieuw gesaneerd moet worden. Dat is lastig als er een hele woonwijk op staat, maar beter ten halve gekeerd…Gerelateerd