Forum voor Maassluis: handhaaf boerkaverbod

02-08-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Forum voor Maassluis roept het gemeentebestuur middels schriftelijke vragen op het boerkaverbod te handhaven. De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ is vanaf 1 augustus van kracht en verbiedt het dragen van bijvoorbeeld een integraalhelm, bivakmuts of boerka in openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, overheidsgebouwen, scholen en het openbaar vervoer.

Forum voor Maassluis meldt in de schriftelijke vragen ‘verontwaardigd te zijn dat verschillende gemeenten, OV-organisaties en zorginstellingen al hebben aangegeven dit boerkaverbod niet te handhaven.’ ,,Ook de politie zegt hieraan geen hoge prioriteit te geven. Nederland is een rechtstaat en welk signaal geven wij af aan de burger als we nieuwe wetgeving niet gaan naleven? Zeker de burgemeesters moeten de wet handhaven, dus ook deze wet die er vooral is om de veiligheid te waarborgen.’’

De partij start dan ook met de vraag of de gemeente Maassluis deze wet wel actief gaat handhaven. ,,Zo nee, waarom dan niet en geldt dit dan alleen voor boerka’s of ook voor alle soorten gezichtsbedekkende kleding?’’ Ook wil FvM weten of de Maassluise politie deze wet actief gaat handhaven in Maassluis. En of de politie daarbij samenwerkt met zorg-, onderwijs en overheidsinstellingen en OV-bedrijven. ,,Mocht de politie hier geen prioriteit aan geven verwachten wij graag een uitgebreide motivatie, waarom niet?’’ Ten slotte vraagt FvM of het college het met de partij eens is dat ‘onze rechtstaat in gevaar komt wanneer deze wet niet actief gehandhaafd wordt.’

 

 

 Gerelateerd