Forum voor Maassluis stelt vragen over vaarrecreatie

17-05-2018 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Forum voor Maassluis is verbaasd over de gang van zaken rond de nieuw te ontwikkelen vaarrecreatie in Maassluis. De partij  wil weten welke lijn de gemeente gaat hanteren en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De partij hoort graag of de wegsleepregeling echt nodig is en hoe het college die denkt uit te voeren als de bruggen na 20.00 uur niet meer worden bediend.Ook vraagt de tweekoppige fractie zich af of er al een gediplomeerde havenmeester is die liggelden kan innen. Verder wil Forum voor Maassluis weten of er al een oplossing is gevonden om gebruikers van de passantensteiger bij het Schanseiland toegang te geven tot een sanitaire gelegenheid in de Groote Kerk en of het klopt dat de stroomvoorziening van de camperplaatsen bij het Douanehuisje is afgesloten.

De partij is verbaasd over hoe het nu lijkt te gaan en ziet verschillende omgangsvormen met vaarrecreanten. Zo zou wethouder Evers aan bezorgde omwonenden hebben toegezegd dat er na de openstelling van de Monstersche Sluis geen overnachtingen in de Noordvliet mogen plaatsvinden en dat een wegsleepregeling van kracht wordt. Iets later werd er bij een presentatie van Ervaar Maassluis juist heel positief tegen vaartoeristen aangekeken.