FvD, VVD en CDA op hoofdpunten eens

03-05-2019 Politiek Redactie

De 55 Zuid-Hollandse statenleden, met daaronder 25 vertegenwoordigers van CDA, VVD en FvD. (Foto: provincie Zuid-Holland)

DEN HAAG – Forum voor Democratie (FvD), VVD en CDA in Zuid-Holland zijn het in de onderhandelingen op weg naar een nieuw provinciebestuur, op belangrijke punten eens geworden. Zij hebben deze afspraken vastgelegd in een akkoord dat zij aanboden aan informateur Hans Wiegel. Er zijn 'geen onoverbrugbare verschillen' die de drie partijen zouden belemmeren samen de provincie politiek te leiden, zo lieten zij Wiegel weten. De drie partijen hebben geen meerderheid in de Provinciale Staten, en gaan op zoek naar andere partijen die op grond van de afspraken – 'zeven A4'tjes' – mee willen besturen in Gedeputeerde Staten.

Belangrijke onderwerpen van de afspraken zijn de woningmarkt en de energievoorziening. De drie partijen willen in de provincie stroom gaan opwekken met nieuwe technieken als getijdestroom, waterstof en industriële restwarmte, maar ook voor een 'oude' techniek als kernenergie zien zij mogelijkheden. Onderzoek moet die kansen aan het licht brengen. De drie zijn van plan de bouw van nieuwe windmolens alleen nog op zee toe te laten.

Gebouwd moet er ook worden om nieuwe huizen te realiseren. Dat zou vooral moeten gebeuren in de bebouwde kom, maar niet alleen. Een oplossing voor het woningtekort in de provincie kan volgens de drie het ombouwen van kantoorpanden zijn. Ook in mobiliteit moet de provincie investeren, aldus de drie. Openbaar vervoer moet blijvend goedkoper. Bouw van een vliegveld in zee is een optie. De drie willen ook werken aan verdere landuitbreiding in zee. Het Rotterdamse vliegveld moet nauw aan de geldende normen worden gehouden.

Komende week polst informateur Wiegel welke andere partijen op grond van deze afspraken mee willen doen in de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het nu gepresenteerde akkoord is daarom slechts een 'overeenkomst op hoofdlijnen' benadrukken de drie, om ruimte te laten aan een vierde of mogelijk vijfde partij.Gerelateerd