Geen interesse voor Duurzaamheidsraad Maassluis

15-07-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Er wordt geen Duurzaamheidsraad Maassluis ingesteld, dat blijkt uit een informatiebrief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. ,,Over het algemeen constateert het college een teruglopende interesse in deelname aan de bestaande raden. Daarnaast zien we dat de raden niet altijd een afspiegeling zijn van de gehele Maassluise samenleving.’’

De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2018 diverse moties aangenomen waarin duurzaamheid en milieu centraal staan. In één van die moties werd het college opgeroepen een Duurzaamheidsraad in te stellen. Dat gaat dus niet door. Het college komt tot die conclusie door de vraag bij inwoners van Maassluis neer te leggen tijdens een interactieve sessie op 15 april. ,,Hiervoor is contact gezocht met de leden van Netwerk Duurzaam Maassluis. Wat uit deze bijeenkomst naar voren kwam is dat de genodigden minder geïnteresseerd zijn in het structureel meedenken over het beleid. Wel zien we draagvlak voor het meedoen in campagnes en/of acties. Mensen willen wel meedenken, maar dat moet vrijblijvend zijn.'' 

Om de inwoners van Maassluis toch te betrekken bij het vraagstuk duurzaamheid heeft het college besloten bewoners via het digitale panel van het Kenniscentrum MVS regelmatig om input te vragen. Daarnaast is de gemeente voornemens een aantal keer per jaar een interactieve bijeenkomst te organiseren die open is voor inwoners van Maassluis.Gerelateerd