Geen second opinion over gevolgen gaswinning

26-06-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis is niet van plan een second opinion te laten uitvoeren over de gevolgen voor Maassluis van gaswinning via het gasveld Gaag-Monster, dat laat het college weten na schriftelijke vragen van D66 Maassluis.

D66 Maassluis liet eerder via schriftelijke vragen weten het verstandig te vinden als de gemeente een second opinion laat verrichten over de gevolgen van gaswinning. ,,Vindt u dat men nog steeds blind kan varen op de nu uitgebrachte rapporten en de rol van het ministerie hierin?’’ vroeg de partij. ,, Wij delen uw zorg over de effecten van de gaswinning op de bodemdaling in Maassluis,’’ meldt het college. ,,Het laten verrichten van een second opinion naar de gevolgen voor Maassluis voert ons echter te ver.’’

Bodemdaling

Het college laat weten niet ‘blind te varen op de nu uitgebrachte rapporten en de rol van het ministerie hierin’. ,,Wij doen in het advies onder meer een dringend verzoek om een voorschrift op te nemen dat de bodemdaling opnieuw in kaart moet worden gebracht als er gas gewonnen gaat worden vanuit het gasveld onder Maassluis, dan wel dat dit onderzocht wordt bij de voorbereidingen van dit gasveld.’’

Voor Gaag-Monster wordt nog een bodemdaling verwacht van maximaal 2 cm. ,,Vanaf de start van de winning is de maximaal te verwachten bodemdaling zes cm,’’ meldt het college. ,,Omdat reeds 4 centimeter bodemdaling zich heeft gerealiseerd, wordt voor Gaag-Monster nog een bodemdaling van maximaal 2 centimeter verwacht.’’

Schade

,,De minister stelt vast dat bodemdaling zeer geleidelijk en gelijkmatig verloopt. Dat betekent dat een bodemdaling van 6 centimeter zich over een periode van dertig jaar uitstrekt, hetgeen neerkomt op een gemiddelde daling per jaar van 2 mm. De inzichten van nu zijn dat er geen schade voor inwoners en bedrijven te verwachten is. Mocht dat eventueel wel het geval zijn, dan zullen wij direct de NAM hiervoor aansprakelijk stellen.’’

Alternatieve warmtebronnen

D66 stelde verder dat de kosten voor gaswinning en de uitbreiding daarvan hoog zijn en ‘dat dit geld beter kan worden ingezet in de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen’. ,,Wij zijn een voorstander van het stimuleren van onderzoek naar alternatieve warmtebronnen,’’ laat het college daarop weten. ,,Aan de andere kant zorgt het stopzetten van de gaswinning uit kleine gasvelden er voor dat we (nog meer) afhankelijk worden van gasimport. Dat is onwenselijk.’’Gerelateerd