Gemeente op zoek naar nieuwe locatie voedselbank

13-04-2015 Politiek Redactie

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis is in gesprek met diverse partijen voor een nieuwe locatie voor de Voedselbank Maassluis. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt de gemeenteraad geïnformeerd. Dit zegt het college van b en w als antwoord op schriftelijke vragen van het CDA.

De voedselbank in Maassluis is gevestigd in het pand van woningcorporatie Maasdelta aan de P.J.Troelstraweg. Maasdelta verhuist later dit jaar echter naar een kleiner locatie aan de Schubertlaan, naast huisartsenpost Parkhof. Daarbij biedt de huidige locatie aan de P.J.Troelstraweg te weinig ruimte voor de Voedselbank, omdat het de laatste jaren ook is uitgegroeid tot een kledingbank en opslag voor de speelgoedbank.

Het college bevestigt dat de voedselbank een wachtlijst heeft moeten invoeren, door de toename in aanmeldingen in combinatie met onvoldoende toevoer van primaire levensmiddelen vanuit het distributiecentrum in Rotterdam. Als mogelijke oorzaak voor de toename in aanmeldingen zegt het college: “De bekendheid van de Voedselbank is in de Maassluisse samenleving groter geworden na de uitbreiding van de Non Foodbank (speelgoed en kleding). Mede door de inzet van onder andere het kindpakket (verjaardagsdoos) ervaren huishoudens, die gebruik maken van de Non Foodbank een lagere drempel naar de Voedselbank.”

De toename van het aantal aanmeldingen vindt het college een zorgelijke ontwikkeling. Dit bevestigt de uitkomsten van de minima effectrapportage van het Nibud, die aannemen dat bepaalde huishoudens met een laag inkomen steeds lastiger wordt om rond te komen. Over deze zorgelijke ontwikkeling blijft het college in gesprek met het bestuur van de Voedselbank Maassluis.

In april zal er een Sociaal Beraad plaatsvinden waar de verdere ontwikkeling van het armoede- en schuldenbeleid gezamenlijk met het brede maatschappelijke middenveld zal worden vormgeven. Hierbij zal bekeken worden waar de focus voor het armoede- en schuldenbeleid op moet liggen, hoe dat bereikt kan worden, waar de verbeterpunten liggen en wie in de aanpak een rol kan spelen.Gerelateerd