Gemeente werkt aan een ‘schone en aantrekkelijke binnenstad’

26-09-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Er wordt ‘veel gedaan aan een schone en aantrekkelijke uitstraling van de binnenstad van Maassluis’, dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de PvdA. Zo is de schoonmaak na de vrijdagmarkt weer in handen van de gemeente, worden de naamborden van bruggen dit najaar vervangen en wordt onderzocht of van de Noordvliet NZ een voetgangersverblijfgebied gemaakt kan worden.

De PvdA stelde in schriftelijke vragen aan het college dat de binnenstad van Maassluis een ‘schone en aantrekkelijke uitstraling moet blijven houden en dat daar maatregelen voor nodig zijn’. Naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie ‘Uitstraling Binnenstad’ wil de partij onder andere weten welke acties er inmiddels zijn genomen.

Volgens het college wordt er ‘veel gedaan aan de uitvoering van de motie’. Het college meldt allereerst dat de Vliet regelmatig worden schoongemaakt en dat er extra wordt geveegd in de stad. Bovendien is de schoonmaak na de vrijdagmarkt weer in handen van de gemeente. ,,Na iedere marktdag wordt het marktterrein met een veegwagen gereinigd. Onderzocht wordt of de kosten hiervan aan de marktkooplui kunnen worden doorbelast.’’

Kapotte lantaarnpalen

De PvdA vroeg het college ‘waarom het zo lang duurt voordat kapotte lantaarnpalen worden vervangen’? Lantaarnpalen zouden worden kapot gereden door vrachtwagen die op de Noordvliet ZZ rijden. Het college laat weten dat de toegepaste masten en armaturen die gebruikt worden in de binnenstad een langere levertijd hebben. Daarnaast wordt vervanging vertraagd omdat er ‘tegenwoordig een bodemonderzoek dient plaats te vinden bij grondwerkzaamheden’.

Voetgangersverblijfgebied

Verder wilde de PvdA weten of vrachtverkeer op de Noordvliet ZZ kan worden verboden. ,,Wij nemen dit verzoek mee,’’ antwoord het college daarop. ,,Waarbij ook de haalbaarheid van een dergelijk verbod zal worden getoetst.’’ Daarnaast wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van het instellen van een voetgangersverblijfgebied op de Noordvliet NZ. ,,Dit onderzoek wordt gekoppeld aan het vernieuwde parkeerbeleid. Noodzakelijke onderzoeken hiervoor staan voor begin volgend jaar gepland, waarbij ook de haalbaarheid zal worden getoetst.’’

Naambordjes bruggen en bewegwijzering

Volgens het college moet de bewegwijzering naar de binnenstad, maar ook naar winkelcentrum Koningshoek, bezienswaardigheden en looproutes van en naar station verbeterd worden. ,,Op dit moment wordt onderzocht welke elementen wij allemaal willen verbeteren en welke mogelijkheden daarvoor zijn.’’ Wat betreft de naambordjes op de bruggen die verouderd zijn, die worden geïnventariseerd en zo nodig in het najaar van 2019 vervangen.

Afval

Als laatste bracht PvdA Maassluis het onderwerp afval onder de aandacht. Zo wil de partij van het college weten of ondernemers worden aangesproken op het verkeerd aanleveren van hun afval. ,,Ondernemers worden door medewerkers van het Stadsbedrijf regelmatig aangesproken op het verkeerd aanbieden van afval,’’ zo antwoordt het college. ,,Bij strafbare gedragingen worden door Handhaving en Toezicht processen-verbaal uitgedeeld.’’ Daarnaast word gekeken of het ophaalmoment van het bedrijfsafval naar een ander moment kan worden verplaatst.

 Gerelateerd