Gemeenteraad unaniem voorstander van rookvrije omgevingen

15-05-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdagavond de motie ‘Rookvrije omgevingen’ unaniem aangenomen. De gemeenteraad verzoekt het college met deze motie, een initiatief van Forum voor Maassluis en samen met diverse andere partijen ingediend, een podium te geven aan mooie een aansprekende initiatieven voor rookvrije omgevingen binnen de gemeente.

Loek Molmans, fractievoorzitter van Forum voor Maassluis, benadrukte tijdens de gemeenteraadsvergadering dat deze motie niet bedoeld is als ‘heksenjacht op verstokte rokers’: ,,Het is de bedoeling dat jongelui die op sportvelden, bij verenigingen of bijvoorbeeld bij Avonturis zijn niet zien dat er gerookt gaat worden. Dat is de strekking van de motie.’’

Wethouder Corine Bronsveld liet weten de motie te ondersteunen. ,,Het college gaat er graag mee aan de slag,’’ sprak zij. Op de vraag van D66 Maassluis of de gemeente zelf het voortouw gaat nemen, liet Bronsveld weten dat de gemeente ‘altijd bereid is het goede voorbeeld te geven’: ,,Ook binnen de eigen organisatie moeten we het gesprek aangaan en daar kritisch naar kijken.’’

Verder wordt het college verzocht in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties zoals kinderboerderijgen, speeltuinen, zwembad, sportverenigingen en scholen om hen te stimuleren hun terreinen zo snel mogelijk rookvrij te maken. Daarnaast wordt gevraagd te onderzoeken of de Maassluise Sportraad (MSR) en adviesraden hierin een rol kunnen spelen. De gemeenteraad verwacht voor het einde van het vierde kwartaal een terugkoppeling van het college.Gerelateerd