GroenLinks Vlaardingen mengt zich in gas-discussie

17-02-2015 Politiek Maurice Verschuur

Nieuwe boorlocatie langs de A20.

VLAARDINGEN/MAASSLUIS/MAASLAND - Steeds meer lokale politieke partijen maken zich zorgen over de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om gaswinning bij Coldenhove uit te breiden, door middel van zogeheten 'fracken', en een nieuwe boorlocatie te openen langs de A20 aan de kant van Maasland, ter hoogte van Lely. Zo mengt nu ook GroenLinks in Vlaardingen zich in de discussie. De fractie stelt daarom vragen aan het Vlaardingse college van b en w. Eerder deden D66 in Maassluis en de VVD en Mijn Partij in Midden-Delfland dit al bij hun eigen college.

Bodemdaling

De vragen hebben in gemeen dat de fracties opheldering willen of de plannen van de NAM gevolgen hebben voor de omgeving. Vormt de bodemdaling mogelijk voor problemen? De NAM zegt dat het aardoppervlakte enkele kilometers rond de nieuwe locatie volgens het lage scenario minder dan 8 cm zakt. In het hoge scenario is dit minder dan 10 cm. Dit is een geleidelijk proces dat tientallen jaren duurt. 

GroenLinks Vlaardingen: "Bodemdaling is een risico dat zich over een grote afstand kan voordoen bij het inwinnen van gaswinning, zoals gebleken is in Groningen. Zal het inwinnen van gaswinning in de bodem van Midden-Delfland en Maassluis ook risico’s met zich meebrengen voor de bodemdaling in Vlaardingen?"

Fracken

Met het plan om te 'fracken' op de huidige locatie bij Coldenhove wordt onder hoge druk water, zand en een klein deel chemicaliën in de ondergrondse zandgesteente gespoten. Door middel van kleine explosies ontstaan er kleine scheurtjes in het gesteente waaruit gas kan worden gewonnen. De chemicaliën blijven achter in de grond. De NAM maakt al meer dan 50 jaar gebruik van deze techniek.

"De GroenLinks-fractie maakt zich zorgen over de mogelijke effecten die de gaswinning kan hebben op ons drinkwater, alsmede over de kwaliteit van het (grond)water in de Broekpolder en vaart die hierdoor negatief beïnvloed zou kunnen worden", aldus de fractie. Tot slot vraagt GroenLinks aan het Vlaardingse college van b en w om gaswinning zo dichtbij Vlaardingen te veroordelen.Gerelateerd