Herinrichting Laan 40-45 valt duurder uit

12-01-2015 Politiek Redactie

MAASSLUIS - De aanbesteding om Laan 1940-1945 op de schop te nemen valt enkele tonnen duurder uit dan de gemeente had gehoopt. De totale kosten komen neer op 3.308.000 euro. Dit is een overschrijding van 535.000 euro ten opzichte van de oorspronkelijk beschikbare dekking van 2.773.000. euro.

De overschrijding komt onder meer door de zogeheten 'plusvariant openbare verlichting' ter waarde van 254.000 euro. Hiermee wordt bijvoorbeeld de huidige verlichting op de Laan 1940-1945 vervangen door LED. In 2013 gaf het college van b en w al aan dat hiervoor binnen de bestaande budgetten geen ruimte is. De gemeente had gehoopt dat de aanbesteding juist lager zou uitvallen, waardoor geld zou overblijven om de plusvariant uit te voeren. 

Het andere deel van de overschrijding is te wijten aan verkeerstechnische en procesmatige maatregelen om de overlast te beperken en de uitvoeringstijd terug te dringen naar 11 weken. Dit is een bedrag van 281.000 euro.

Het college van b en w heeft de gemeenteraad een dekkingsvoorstel (PDF) gedaan. Hiermee kan ook de plusvariant gerealiseerd worden. De raad bespreekt dinsdagavond het voorstel in de commissievergadering en tijdens een debat in een raadsvergadering.

De Laan 1940-1945 krijgt met de aanpak een parkkarakter met veel groen. Het project omvat onder meer de aanleg van twee rotondes op de kruisingen met de P.C. Hooftlaan en de Vermeerlaan. Vanaf de Vermeerlaan komt over de hele laan waar mogelijk in beide richtingen één rijstrook. De uitvoering van het project start zoals het er nu uitziet in april dit jaar. Het rooien van 81 bestaande bomen die niet kunnen worden
gehandhaafd vindt kort na gunning van het werk plaats. Vanwege het plantseizoen wordt de nieuwe groeninrichting, waaronder 125 bomen, in het najaar van 2015 gerealiseerd.Gerelateerd