Klachten over vernieuwing kade Boonervliet Maassluis

13-08-2019 Politiek Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Omwonenden hebben bij het Hoogheemraadschap en bij de aannemer, die verantwoordelijk is voor de vernieuwing van de kade aan de Boonervliet in Maassluis, klachten ingediend, dat blijkt uit schriftelijke vragen van ChristenUnie aan het college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder andere van het college weten hoeveel knelpunten er zijn ingediend en of deze naar tevredenheid zijn afgehandeld.

De ingediende klachten gingen bijvoorbeeld over de ligging van een schelpenpad bovenop de dijk in plaats van erlangs en over de plannen om de schuine stoepen te vervangen door trappen, zo meldt ChristenUnie. Bovendien wil de partij van het Maassluise college weten of het klopt dat er geen rekening wordt gehouden met de wens van de bewoners van de torenflats om geen steigers direct bij de flat te plaatsen in verband met geluid en uitzicht.

Ligplaatsenbeleid

Verder vraagt ChristenUnie wat de uitkomst is van het nieuwe ligplaatsenbeleid om ‘verpaupering van schepen te voorkomen’. Daarnaast wil de partij weten op welke manier er in het nieuwe ligplaatsenbeleid rekening gehouden wordt met de wensen van bewoners uit de buurt, verenigingen van eigenaren van de torenflats, visverenigingen en bootbezitters.

Bomen

,,Alle bomen op de kade zijn gekapt om het vernieuwen van de kade mogelijk te maken,’’ schrijft ChristenUnie. ,,Herplant van bomen achter de kade gaat naar verwachting dit najaar plaatsvinden. Is bij omwonende bekend waar precies de herplant gaat plaatsvinden? Wordt hierbij ook rekening gehouden met de gevaarlijke situaties van de grote bomen bij de torenflats tijdens storm?’’Gerelateerd