‘Maassluis goed opgewassen tegen extreme bui’

31-08-2018 Politiek Redactie

Foto: Buurtpreventie Maassluis

MAASSLUIS – Ondanks een aantal knelpunten is Maassluis goed opgewassen tegen een extreme bui. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten na vragen van de PvdA na een extreme regenbui die op 29 mei viel.

In 35 minuten viel er op 29 mei 63 millimeter water. Het college geeft aan dat een bui van deze omvang nog nooit is gemeten in Maassluis. ‘Deze extreme regenbui kan dan ook gezien worden als een goede test voor ons rioolstelsel en wat ons in de toekomst mogelijk vaker te wachten staat,’ zo laat het college weten.

Het college informeert naar aanleiding van de vragen van de PvdA dat de gemeente eind 2017 een eerste versimpelde klimaatstresstest voor hemelwater heeft uitgevoerd, door een fictieve bui van 60 mm in één uur door ons rioleringsmodel te laten verwerken. In hoofdlijnen een vergelijkbaar beeld met wat er op 29 mei heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden dat Maassluis ondanks een aantal knelpunten goed opgewassen is tegen een extreme bui.’

Riolering

De PvdA wilde verder van het college weten of er een verband is tussen verouderde riolering en de ontstane wateroverlast. Het college beaamt dat: ‘Nieuwe riolen worden groter gedimensioneerd en hebben daardoor zowel een groter bergend vermogen, als een betere afvoercapaciteit naar bergende voorzieningen.’ Het college laat bovendien weten dat het vervangen van oudere riolen een doorlopend proces is met een cyclus van ongeveer 50 jaar. ‘Verbeteringen vinden plaats met kleine stapjes.’

Er is volgens het college geen overlast ontstaan door achterstallig onderhoud aan de riolen. ‘De riolering heeft gezien deze enorme bui haar werk goed gedaan. Binnen een korte tijd waren de straten weer goed begaanbaar. Het is normaal dat kleine lekkages in kolk en huisaansluitingen bij dit soort regenbuien plots zichtbaar worden.’ Het college beaamt wel dat de relatief krappe riolen en de afwezigheid van beschikbare watergangen een negatief effect hebben gehad in de Binnenstad en rond de Constantijn Huijgensstraat. Het college is het met de PvdA eens dat investeren in een ‘klimaatadaptieve stad’ nodig is.

 Gerelateerd