‘Profileren van InBlik als plek van alle jongeren lukt niet erg’

05-06-2019 Politiek Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Het profileren van InBlik als plek van alle jongeren lukt niet erg. Dat stelt de Verenigde Senioren Partij in schriftelijke vragen aan het Maassluise college van burgemeester en wethouders. De partij wil onder andere weten hoe de bezetting is van InBlik gedurende de week.

De VSP stelt schriftelijke vragen aan het Maassluise college naar aanleiding van de openbare vergadering van de Culturele Raad Maassluis van 8 april. ,,Daarin worden een aantal zaken benoemd over InBlik die voor de fractie van de VSP aanleiding zijn voor een aantal vragen,’’ schrijft de partij.

Social media

,,Als belangrijk wapenfeit stelt het verslag ‘er is geen overlast vanuit InBlik’. Voorts meldt hij dat er naast het vaste personeel er twaalf vrijwilligers vanuit de doelgroepen betrokken zijn. Echter de samenstelling van de groepen gebruikers is zeer homogeen. Het profileren van InBlik als plek van alle jongeren lukt niet erg,’’ vervolgt VSP. ,,Jongeren zouden teveel met social media bezig zijn.’’

De VSP wil daarom van het Maassluise college weten hoe de bezetting is van jongerencentrum InBlik. Daarnaast vraagt de partij of de homogene groep die wordt aangeduid, de jeugd van Ummah Wahida is. ,,Als dit zo is, waarom denkt E25 dat social media een belangrijke rol speelt voor andere groepen om InBlik niet te bezoeken?’’

Jongerencentrum

,,Kan het zijn dat andere groepen wegblijven omdat het jongerencentrum nu het karakter heeft van het clubhuis van Ummah Wahida?’’ vraagt de VSP zich af. Bovendien rijst de vraag of er sprake is van het claimen van exclusiviteit vanuit de homogene groep richting andere groepen. Ook wil de VSP weten of er inmiddels sprake is van een vaste conciërge waarvoor door de gemeenteraad eerder budget is vrijgemaakt.

 Gerelateerd