'Maakt Maassluis gebruik van payrollconstructie?'

11-06-2015 Politiek Redactie

'Maakt Maassluis gebruik van payrollconstructie?'

MAASSLUIS - De PvdA wil van het college van b en w weten of Maassluis ook gebruik maakt van een payrollconstructie. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde CAO als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

Afgelopen zondag berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten. PvdA Maassluis: "Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks komt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een nieuwe wet. Wij vinden dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract."

Als de gemeente Maassluis gebruik maakt aan zo'n constructie wil de PvdA weten om hoeveel mensen het gaat? Hoeveel van die mensen verrichten naar oordeel van het college structureel werk? Is het college van plan deze mensen binnen afzienbare tijd in vaste dienst te nemen? En is het college van plan om de payrollconstructie af te bouwen, zo ja binnen welke termijn?

Reacties