Maassluis Belang: bodemverontreiniging door kunstgras?

16-10-2017 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Maassluis Belang stelt vragen aan het college van b en w over de fundering van kunstgrasvelden die mogelijk zorgt voor bodemverontreiniging.

De Maassluise partij stelt de vragen naar aanleiding van de uitzending van het programma Zembla van 11 oktober. In deze uitzending wordt de onderkant van een kunstgrasveld, de fundatie van de velden, onder de loep genomen. Milieutechnisch zou de ondergrond geen aandacht hebben gekregen.

De bodem van onderzochte velden in het programma bleek ernstig vervuild door het gebruik van rubber. Hoge concentratie van onder andere zink, koper, kobalt en minerale olien zouden zorgen voor ernstige bodemverontreiniging. In de toekomst zou dat leiden tot hoge kosten doordat de verontreiniging bij vervanging van de velden de bodem gesaneerd dient te worden.

Maassluis Belang wil nu van het college weten of zij bekend zijn met de uitzending van Zembla van 11 oktober 2017 en of zij de samenstelling kent van de ondergrond van Maassluise kunstgrasvelden. Zo ja, wil de partij weten of het college de mogelijke toekomstige consequenties in beeld heeft en of zij die wil delen.

Zijn de consequenties niet in beeld, dan vraagt Maassluis Belang of het college bereid is een onderzoek te doen naar demogelijke gevragen voor delen van de Maassluis bodem die veroorzaakt kunnen worden door vervuilende materialen die als fundatie gebruikt zijn.

Ten slotte vraagt Maassluis Belang hoe het college in de toekomst zorg gaat dragen dat het duurzaamheidsaspect in de aanleg van sportvelden in welke vorm dan ook een prominente plaats krijgt.

Gerelateerd