Motie tegen huurverhoging niet aangenomen

28-04-2020 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De motie tegen de huurverhoging van de fractie van Forum voor Maassluis is dinsdagavond niet aangenomen. Na behandeling in de digitale gemeenteraad zag de VSP er van af om de motie mede in te dienen. Forum voor Maassluis besloot het voorstel alsnog in stemming te brengen, maar wist geen andere stemmen mee te krijgen.

Forum van Maassluis is van mening dat de overeenkomst die gesloten is met de woningcorporaties en VBBM in het licht van de coronacrisis, heroverwogen dient te worden. Bovendien pleit de fractie er met de motie voor de huurprijzen van gemeentelijke eigendommen en verhuurde objecten dit jaar niet te verhogen. 

Volgens wethouder Sjoerd Kuiper is er voor inwoners van Maassluis, die door de coronacrisis in geldnood komen, maatwerk nodig.  ,,Inwoners die in de knel komen help je niet alleen door de verhoging uit te stellen," legt Kuiper uit. ,,Als het inkomen terugvalt, dan maakt die huurverhoging geen verschil. Dan is de huur, net als andere vaste lasten, een groot probleem. Daar is individueel maatwerk voor nodig. Maasdelta biedt dit door huurbevriezing of huurverlaging aan te bieden wanneer de huur te hoog is in vergelijking met het inkomen." De wethouder heeft verder toegezegd de gemeenteraad op de hoogte te houden van het aantal huurders dat een aanvraag doet voor huurbevriezing of -verlaging. Ook gaat hij hierover in gesprek met woningcorporatie Vestia.

Huur gemeentepanden

Naar aanleiding van de motie werd verder gesproken over de aanstaande huurverhoging voor sportverenigingen en de huren van andere gemeentelijke panden. De meeste partijen lieten weten niet op de zaken vooruit te willen lopen gezien dit onderwerp besproken wordt tijdens de behandeling en vaststelling van de kadernota later dit jaar. Bovendien is het college in contact met de Maassluise Sport- en Recreatieraad over financiële situatie van sportverenigingen.

De meeste partijen vinden de toezeggingen van de wethouders voldoende om tegen de motie van Forum voor Maassluis te stemmen. Dick Snoeck, fractievoorzitter van de VVD Maassluis, noemde het zelfs 'volstrekt overbodig' om deze motie nog in te dienen. Gerelateerd