Ondanks gesprek met NAM blijft D66 kritisch

28-02-2015 Politiek Redactie

Nieuwe locatie langs de A20

MAASSLUIS - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is op uitnodiging van de D66 Maassluis in gesprek gegaan met de fractie, maar ondanks de toelichting zegt de fractie kritisch te zijn op de te verrichten werkzaamheden door de NAM rond Maassluis. De NAM is gaswinning op de locatie Gaag/Coldenhove aan het veranderen (de NAM gaat hier fracken) en langs de A20 aan de kant van Maasland komt een nieuwe locatie.

D66 vindt het vreemd dat het college van b en w de gemeenteraad en de inwoners niet informeerde. De fractie zegt: “Het bleek dat de NAM al besprekingen en contacten heeft gehad met het college over de boringen en aardgaswinning. Naast toelichting op de contacten over voorgaande locaties met de collegeleden werd door de NAM ook tekst en uitleg gegeven over de beweegredenen om sommige omwonenden wel te informeren, en anderen juist niet. Voor een deel beriep de NAM zich hiervoor op de wettelijk te volgen verplichting. De NAM gaf aan dat een en ander in de Staatscourant was vermeld. Dat het in de Staatscourant heeft gestaan is voor D66 absoluut geen vrijbrief voor de gebrekkige communicatie zoals deze heeft plaatsgevonden. De NAM moest dit toegeven."

Na een uitleg over de techniek achter het fracken en de verschillen met Groningen werd meegedeeld dat op zijn vroegst begin 2017 geboord kan gaan worden op de nieuwe locatie in Maasland. Mede doordat eerst een overeenstemming bereikt moet worden met het Hoogheemraadschap van Delfland over de bodemdalingen. De bodemdaling wordt geschat op maximaal 6 centimeter en dit heeft onder andere gevolgen voor de waterhuishouding. Bevingen worden volgens D66 door de NAM uitgesloten.

De NAM heeft aan D66 toegezegd om omwonenden via onder andere de lokale pers zelf te gaan informeren over de stand van zaken op de locatie Maasland. Ook is de NAM bereid in een commissie of raadsvergadering nader toelichting te geven.Gerelateerd