Ook D66 wil opheldering privacy jeugdzorgdossiers

07-01-2015 Politiek Redactie

MAASSLUIS - Naast de PvdA vraagt ook D66 aan het college van b en w opheldering te geven over het mogelijk ontbreken van een privacyprotocol voor jeugdzorgdossiers. Gemeenten zijn sinds 1 januari verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Desiree van Doremalen, van Ouderplatform Rijnmond, Ouderkracht voor 't kind, heeft in een open brief aan de gemeenteraad echter aangeven dat Maassluis de privacy met betrekking tot persoonlijke dossiers nog niet op orde heeft.

De twee fracties willen weten of het klopt dat Maassluis nog geen privacyprotocol heeft. Zo niet, vragen de fracties wat de gevolgen zijn voor de overdracht van gegevens vanuit de jeugdzorgorganisatie. Ook willen de fracties weten of er een heldere communicatie naar de ouders is over hoe het met hun rechten en plichten is gesteld. Hoe de bereikbaarheid voor crisissituaties is geregeld en of dit voldoende is gecommuniceerd.Gerelateerd