PvdA: Hoe is de toezicht op winsten in de zorg geregeld?

16-07-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Tientallen zorginstellingen in Nederland halen verdacht grote winsten binnen. Dat werd eind juni onthuld door journalistiek platform ‘Follow the Money’. Voor dergelijke instellingen werd de term ‘zorgcowboys’ gebruikt. PvdA Maassluis wil onder andere van het college van burgemeester en wethouders weten op welke wijze toezicht gehouden wordt door ROGplus, de Samenwerkende gemeente jeugdzorg Rijnmond en de gemeente op winsten van zorgaanbieders, blijkt uit schriftelijke vragen van de partij.

PvdA Maassluis wil allereerst van het college weten of het bekend is met de uitzending van ‘Pointer’ op NPO2 waar de kwestie werd behandeld. Aansluitend rijst de vraag of er vanuit de ROGplus, de uitvoerder van een deel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met een bedrijf uit de gegevens van Follow the Money, zorg aangeboden wordt in de vorm van Zorg in Natura. Bij Zorg in Natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar van wie de client zorg ontvangt. Ook wordt administratie en uitbetaling dan overgenomen.

Sociale kaart

Via de ‘sociale kaart’ van ROGplus zijn gegevens van organisaties te vinden die zorg of ondersteuning bieden. ,,Een aantal van de in de dataset genoemde zorgaanbieders komen naar voren in de sociale kaart,’’ stelt PvdA Maassluis. ,,Welke actie gaat u ondernemen om hen te laten verwijderen uit deze sociale kaart?’’ Tenslotte wil de partij weten hoe de toezicht op gegenereerde winsten van zorgaanbieders is geregeld.  Gerelateerd