PvdA: verschillende problemen in Burgemeesterswijk

23-10-2017 Politiek Redactie

Foto: PvdA Maassluis

MAASSLUIS - De PvdA Maassluis is onlangs op wijkbezoek geweest in de Burgemeesterswijk. Daar constateerde de partij problemen op het gebied van verkeersveiligheid, afwatering en groenonderhoud. De partij stelt naar aanleiding van het wijkbezoek vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Verkeersveiligheid
De bewoners van de Burgemeesterswijk wees de PvdA op de verkeersveiligheid in de wijk. Op het kruispunt Kwartellaan - Buizerdstraat - Burgemeester Rippingstraat steken veel mensen over. Die oversteek wordt als onveilig ervaren. De PvdA vraagt het college of daar een voetgangsoversteekplaats, verkeersdrempel of verkeersplateau aangelegd kan worden.

Daarnaast wordt er volgens de bewoners vaak te hard gereden op de Kwartellaan en is het onveilig voor fietsers op de Kwartellaan. Daarom wil de partij weten of er maatregelen getroffen kan worden om de maximale snelheid binnen de perken te houden en of er een losliggend fietspad kan worden aangelegd.

Groen
Bewoners van de Burgemeesterswijk verzorgen nu zelf het onderhoud van de beplanting bij het Burgemeester Dommisseplantsoen. De PvdA wil graag weten wanneer de wijk beter worden opgenomen in de onderhoudsplanning van de buitendienst. Bovendien signaleert de partij dat de nieuwe singel langs de Kwartellaan nog niet optimaal functioneert. Het waterniveau in de singel daalt steeds onverklaarbaar en het riet wordt niet gesnoeid waardoor het water niet meer te zien is. De PvdA vraagt het college of zij kan verklaren wat er aan de hand is en wat gedaan wordt om de Kwartelsingel te onderhouden.

Afwatering
Het moderne rioolsysteem met waterdoorlatende verharding, zonder kolken in het wegdek, zorgt volgens de PvdA voor slechte afwatering in delen van de Burgemeesterswijk. Het water staat regelmatig tot wel 25 cm. hoog in de straten. Het college heeft eerder laten weten 'gepaste maatregelen te nemen'. De PvdA wil weten wat er is gedaan wat en wat er gaat gebeuren op dit terrein zodat bewoners zonder kaplaarzen met droge voeten in de auto's kunnen komen.Gerelateerd