Raad akkoord met €160.000 voor ‘Kerstfeest in de Stad’

18-10-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS - De gemeenteraad van Maassluis is dinsdagavond, met een aantal stemverklaringen, akkoord gegaan met het voorstel van het college om €160.000 beschikbaar te stellen voor het EO-programma 'Kerstfeest in de Stad'. Wel wil de raad dat er een nieuw dekkingsvoorstel komt en dat er ook na dit programma genoeg aandacht wordt gegeven aan het thema eenzaamheid.

'Kerstfeest in de Stad' is een kerstprogramma van de EO en snijdt het thema 'strijd tegen eenzaamheid' aan. Het programma wordt zondag 8 december opgenomen op het Kerkplein op Schanseiland en uitgezonden op 25 december.

De gemeenteraad stelt nu op verzoek van het college €160.000 beschikbaar voor het programma. €110.000 voor de productie en €15.000 voor locatiehuur, een verkeersplan en verkeersmaatregelen. Daarnaast wil de gemeente bijdragen aan het verspreiden van een glossy magazine €20.000 en vraagt de gemeente ondersteuning van een evenementenbureau (€15.000).

Oorspronkelijk zou €90.000 daarvan uit de algemene middelen moeten komen en €70.000 uit het restant 'Stimuleringsgelden Gezond in de Stad', waarvan €53.000 uit de reserve Wmo en jeugd. De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd te kijken naar een andere wijze van financiële dekking.Gerelateerd