Raad van Jeugdambassadeurs komt niet terug in Maassluis

20-05-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De Jeugdambassadeurs zijn niet meer actief in Maassluis en dat blijft zo, dat meldt het college van burgemeester en wethouders na vragen van D66 Maassluis over het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. ,,De coördinatie en begeleiding vergde een relatief grote tijdsinvestering in verhouding tot de opbrengst. Op basis hiervan is besloten niet verder te gaan met de Jeugdambassadeurs.’’

Het college meldt dat de Jeugdambassadeurs niet meer actief zijn in Maassluis. ,,De raad van Jeugdambassadeurs heeft zeven jaar bestaan. Het idee van waaruit deze raad is ontstaan is jeugdparticipatie, het meedenken en meepraten over zaken die hun aangaan. De laatste twee jaar bleek dat het doel lastig is te behalen. Het aantal onderwerpen waarover de kinderen van deze leeftijd mee kunnen praten, is beperkt. De coördinatie en begeleiding vergde een relatief grote tijdsinvestering in verhouding tot de opbrengst. Op basis hiervan is besloten niet verder te gaan met de Jeugdambassadeurs.’’

Onderwijs

D66 Maassluis wilde onder andere van het college weten of er contact is geweest met het basis- en voorgezet onderwijs en de mbo-scholen over hoe jongeren bij de politiek te betrekken. Het college reageert met alle bassischolen en scholen voor het voortgezet onderwijs te hebben gesproken: ,,Daarbij zijn veel thema’s aan de orde gekomen. Ook dat van jongeren en lokale democratie. Scholen zijn positief en zien het belang in om jongeren hierbij te begeleiden en te ondersteunen. Actief burgerschap, waaronder dit thema geplaatst kan worden, is ook opgenomen in het curriculum van het onderwijs.”

Ervaren

De lokale partij vroeg verder of er activerende en praktische oplossingen zijn bedacht voor het betrekken van jongeren bij de politiek. ,,Wij vinden dat lokale democratie vooral ervaren moet worden door jongeren,’’ reageert het college. ,,Daarom gaan collegeleden regelmatig in op verzoeken van scholen om gastlessen te geven, ontvangen we groepen scholieren en geven we desgewenst rondleidingen. Wellicht zijn er vanuit de gemeenteraad, ons democratisch orgaan bij uitstek, ook initiatieven te ontwikkelen om jongeren meer te betrekken.”

 Gerelateerd