Raadsvragen waarom beantwoording vragen zo lang duurt

30-08-2022 Politiek Redactie

MAASSLUIS - De fractie van VSP Maassluis wil graag van het Maassluise college uitleg waarom het zo lang doet over het beantwoorden van vragen vanuit de raad.

Dertig dagen is de termijn die daar voor staat, maar voor VSP is het duidelijk dat B&W daar om de een of andere reden dit jaar veel meer tijd voor nodig heeft. 

Wat doe je dan? Dan stel je daar vragen over!

Over 22 onderwerpen zijn vragen ingediend, dit kalenderjaar. Slechts negen daarvan zijn volgens VSP binnen de dertig dagen beantwoord. Hoe kan dat nou, wil VSP weten. "Zijn er specifieke onderwerpen welke sowieso niet binnen de dertig dagen kunnen worden beantwoord, zo ja binnen welke categorie of categorieën?" 

Het college weet dat toch wel dat vragen vanuit de raad binnen dertig dagen moeten worden beantwoord, zo vraagt de fractie verontrust. En: "Waarom worden er geen tussenantwoorden gegeven wanneer de termijn van dertig dagen niet kan worden gehaald?" 

Voor de beantwoording van de vragen over vier onderwerpen heeft het college zelfs na honderd dagen nog niet thuis gegeven, stelt VSP bezorgd vast. "Is de verwachting dat beantwoording nog langer op zich laat wachten?", zo wil Hans van der Burg namens VSP graag weten.

Nu maar hopen dat zijn vragen wel snel beantwoord zullen worden...