Vragen over ‘toestanden’ bij Felay Thuiszorg

09-05-2022 Politiek Redactie

MAASSLUIS – Vorige week werd bekend dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Felay Thuiszorg onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Forum voor Maassluis wil middels schriftelijke vragen van het college van burgemeester en wethouders weten hoe lang het bekend is met ‘de problemen die bij Felay spelen’.

De inspectie stelde vast dat Felay Thuiszorg niet voldoet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Zo zijn een aantal zorgverleners onvoldoende gekwalificeerd en vakbekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren. Bovendien ziet de inspectie dat het toedienen van medicijnen en het controleren hiervan niet altijd op een juiste manier gebeurd. De fractie van Forum voor Maassluis wil van het college weten hoe lang het op de hoogte is van de ‘toestanden’ bij Thuiszorg Felay en wat het actief heeft gedaan om de ‘problemen op te lossen’.

Zorg
Verder wil de fractie weten welke zorg de gemeente inkoopt bij Felay en hoeveel geld hiermee gemoeid is. ,,Is er bij de zorg die via Felay is ingekocht, zowel bij zorg in natura als bij zorg ingekocht via PGB, sprake van zorgfraude? Zo ja, wat gaat het college doen om de bedragen die met de zorgfraude zijn gemoeid terug te vorderen?”

Gemeenteraad
FvM wil ook weten waarom de uitkomsten van de inspectie niet met de gemeenteraad zijn gedeeld. ,,Kan het college met spoed zorgen dat de gemeenteraad per omgaande een afschrift van het volledige inspectierapport ontvangt?”Gerelateerd