VSP bezorgd over laaggeletterdheid in Maassluis

03-03-2021 Politiek Redactie

MAASSLUIS – De Verenigde Senioren Partij Maassluis maakt zich zorgen over de gevolgen voor de schoolresultaten als gevolg van de coronamaatregelen. Dat meldt de partij in schriftelijke vragen aan het Maassluise college. ,,Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat de huidige schoolverlaters de nieuwe laaggeletterden worden?”

De VSP haalt een ‘aanvalsplan’ aan dat is opgesteld om laaggeletterdheid aan te pakken. De partij wil weten wat de voortgang is van de uitwerking van dit plan. ,,Welke concrete acties zijn ondernomen om laaggeletterdheid in Maassluis tegen te gaan en welke resultaten zijn er geboekt?”

Taalhuis

In het Taalhuis kunnen inwoners van Maassluis terecht om beter Nederlandse te leren spreken, lezen of schrijven. De VSP wil daarom weten hoe het zit met de capaciteit van het Taalhuis Maassluis. ,,Het budget gereserveerd ten behoeve van de inzet van een coördinator en een aanjager was in 2019 niet structureel. Wat is de status daarvan nu?

Corona

De VSP geeft bovendien aan bezorgd te zijn over gevolgen voor de schoolresultaten van veel kinderen: ,,Zeker voor veel kinderen uit kwetsbare gezinnen. Welke maatregelen gaat het college nemen om te voorkomen dat de huidige schoolverlaters de nieuwe laaggeletterden worden?”Gerelateerd