VSP niet eens met kosten voor aanleg getijdenpark

13-05-2020 Politiek Redactie

Startsein aanleg getijdenpark (Foto: Gemeente Maassluis)

MAASSLUIS – VSP Maassluis is het niet eens met de kosten voor de aanleg van het getijdenpark aan de oever van Het Scheur, ter hoogte van de Koning Willem Alexander Boulevard. Dat blijkt uit een open brief van de partij aan het Maassluise college: ,,De Maassluise burger zit, naar de mening van de VSP, niet te wachten op een donatie van €100.000,- in het water van Het Scheur.”

In een commissievergadering werd dinsdagavond gesproken over het onderwerp. In november vorig jaar werd al het startsein gegeven voor de aanleg van twee getijdenparken in de oever van Het Scheur in Maassluis. Een getijdenpark ligt in of langs de oever van de rivier. Met vloed loopt het onder water en met eb valt het deels droog. Hierdoor ontstaat een nieuwe, unieke leefomgeving voor planten en dieren. Bovendien is het een verfraaiing van de oever. Stad en natuur worden op deze manier meer met elkaar verbonden.

Voor de aanleg van het getijdenpark wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat. Voor deze samenwerking is een overeenkomst opgesteld. Daarin staat vastgelegd dat de kosten voor de gemeente maximaal €50.000,- zijn voor de planvorming en €50.000 voor de uitvoering. Volgens de VSP wijkt het college daarbij af van de randvoorwaarde dat in een motie genoemd staat: geen enkel financieel risico en geen kosten voor Maassluis.

De VSP Maassluis is het niet eens met het college dat er recht is gedaan aan de uitleg van de motie. ,,Het college had de raad hiertoe een verzoek moeten voorleggen. De Maassluise burger zit naar de mening van de VSP niet te wachten op een donatie van €100.000,- in het water van Het Scheur. Letterlijk geld in eht water, wij weten we betere bestemmingen voor een dergelijk bedrag. Mocht het project om technische reden niet uitvoerbaar zijn meldde de wethouder nog, dan zijn de aanloopkosten van € 50.000,- wel weg. Verder commentaar overbodig.”

 Gerelateerd