VVD: Betaald parkeren in Maassluis niet wenselijk

03-04-2019 Politiek Redactie

MAASSLUIS – VVD Maassluis vindt het niet wenselijk om betaald parkeren in te voeren in Maassluis. De fractie reageert op plannen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om in de 23 gemeenten van deze regio maatregelen op te leggen in het kader van de verlaging van de CO2-uitstoot. De MRDH denkt hierbij aan betaald parkeren in de centra, tolheffing en zero-emissie voor vrachtverkeer. VVD Maassluis stelt hierover schriftelijke vragen aan het Maassluise college.

Allereerst is het volgens VVD Maassluis geen taak van de MRDH om verstrekkende maatregelen voor de gemeente op te leggen: ,,De MRDH heeft als kerntaken het verbeteren van de bereikbaarheid, een sterkere economische structuur realiseren én om een aantrekkelijke economisch vestigingsklimaat om te werken, te wonen en te recreëren te bewerkstelligen. Is het college het dan ook met de VVD eens dat het opleggen van verstrekkende maatregelen voor de gemeente niet wenselijk is en ook geen taak van de MRDH?’’

Betaald parkeren

Volgens VVD Maassluis geeft het vrij parkeren in Maassluis een economische impuls aan de winkelcentra in Maassluis. De fractie wil weten of het college het met hen eens is dat het niet wenselijk is om betaald parkeren in te voeren in Maassluis. Daarnaast vindt VVD Maassluis tolheffing ook nadelig voor de inwoners van Maassluis: ,,Tolheffing zou nadelig zijn om te komen tot een toeristisch trekpleister. Dergelijke maatregelen zijn juist contraproductief voor de bereikbaarheid van Maassluis.’’

Zeggenschap

De fractie vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om Maassluis zelf zeggenschap te laten behouden over gemeentelijke beslissingen. ,,Via een eigen/Maassluise zienswijze moeten we kenbaar maken dat de bereikbaarheid van Maassluis en de plannen die we hebben, beperkt worden door de voorgestelde maatregelen.’’ VVD Maassluis wil weten of het college dat met hen eens is. ,,In hoeverre kan de MRDH deze aangekondigde maatregelen dwingend opleggen aan de gemeente?’’Gerelateerd