Weerstand bouw sportzaal Sportlaan houdt aan

18-07-2019 Politiek Redactie

Het plan kent twee varianten. Afbeeldingen van de twee locaties zijn onder dit artikel te vinden.

MAASSLUIS – Dat er aan de bouw van een sportzaal aan de Sportlaan in Maassluis nogal wat haken en ogen zitten, werd dinsdagavond opnieuw duidelijk tijdens een commissievergadering over dit onderwerp. Omwonenden zijn ‘absoluut tegen de komst’ van de sportzaal en maken zich ernstig zorgen over onder andere de parkeerdruk.

Het plan dat aan de gemeenteraad is voorgelegd, kent twee varianten. Plaatsing van een sportzaal nabij het Evides gebouw of direct aan de Sportlaan, naast het huidige parkeerterrein. De sportzaal zal voornamelijk worden gebruik door het Reviuslyceum en basketbalvereniging Green Eagles. De nieuwe sportzaal moet zo’n 5,6 miljoen euro gaan kosten en kan in het meest gunstige geval eind 2021 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.

Omwonenden

,,Per saldo vind ik eigenlijk dat het geschetste plan van geen kant deugt,’’ pleit Chris Man in ’t Veld namens de bewonersvereniging Boonervliet. Zijn wens is duidelijk: ,,Ik vraag dan ook of de commissie dit plan toch nog eventjes terug wil sturen.’’ Verder bleek uit de vergadering dat omwonenden zich niet genoeg betrokken voelen bij het proces.

,,De wethouder schetst een ideaal scenario over de samenwerking met de omwonenden,” benadrukt Man in ’t Veld. ,,De omwonenden hebben u al heel lang te kennen gegeven dat de congestie en parkeerdruk een groot probleem zijn. Waarom zijn die aspecten nog helemaal niet aan de orde gekomen? Kort gezegd vind ik dat wij niet serieus zijn genomen. Ik vind dat het college een veel helderder plan, met juist die zaken waar wij ons zorgen over maken, moet neerleggen.’’

Samen

Wethouder Gerard van der Wees benadrukte met de omwonenden in gesprek te blijven gaan. ,,Het is jammer dat er een beleving is alsof men niet serieus genomen wordt. Dat ervaar ik al onprettig en onplezierig en ook niet zo bedoeld. Dat betekent dat er voor mij een opgave ligt om aan de relatie te werken en daar een draai aan te geven die een ander idee en een ander gevoel gaan oproepen bij de betreffende mensen. Mijn inzet is erop gericht om het maximale te doen om aan de wensen en de zorgen tegemoet te komen en te kijken of we die kunnen oplossen. Dan hoop ik dat we tot een consensus kunnen komen.’’

Ander geluid

Docent lichamelijke opvoeding Paul Boelaars liet namens het Reviuslyceum een ander geluid horen. ,,We zijn al ruim tien jaar bezig om iets te realiseren in Maassluis. Afgelopen dertig jaar zijn maar liefst vijf binnensportaccommodaties verdwenen. Wij zijn blij dat er eindelijk concretere voorstellen zijn om een sportzaal aan de Sportlaan te realiseren,’’ betoogt de docent. ,,Dan komt er hopelijk een einde aan het lange reizen van onze leerlingen van school naar een gymzaal. Dat gaat allemaal ten koste van de onderwijstijd. Bovendien moet het toch heerlijk wonen zijn in een wijk met zoveel mooie sportvoorzieningen op loopafstand.’’

Na de zomervakantie wordt opnieuw gesproken over de sportzaal in een raadsdebat.

Bekijk de foto'sGerelateerd