Openbare vergadering Maassluise Sport- en Recreatieraad

12-11-2019 Sport Redactie

MAASSLUIS - De Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en de eerstvolgende vindt plaats op maandag 18 november. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook. Men wordt wel verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris via secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Deze vergadering wordt gehouden in het Stadhuis en begint om 19.30 uur.

De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen
De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W.

Op de agenda voor de aanstaande vergadering staan, naast de reguliere, onder andere de volgende punten:

- Visie Document;
- voortgang ontwikkeling accommodaties Sportlaan en Haydnlaan;
- bezuinigingsvoorstellen en vervolg;
- evaluatie overleg kleine verenigingen van 12 november 2019;
- rol MSR op 25 november a.s.: Startbijeenkomst Sport en Bewegen in Maassluis;
- bezoek verenigingen.

Zie ook www.msrmaassluis.nlGerelateerd